1.

بررسی پاره ای از خلقیات ناصر خسرو از رهگذر تأمل در بعضی از إبیات و استعارات دیوان

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر عبدالحسین سرامى

2.

تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر مهدى خادمى کولایى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب