1.

ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر اشکان جبلی

2.

ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر اسماعیل ذوقی؛ دکتر سیمین عقیلی؛ محمدرضا مصطفی زاده

3.

بررسی خواص بیوشیمیایی و الگوهای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بیوتایپینگ سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال بختیاری

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

4.

بررسی ژن های حدت پلاسمیدی در سروتیپ های مختلف سالمونلا انتریکا جدا شده در ایران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش

5.

بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سالمونلا آبورتوس اویس در ایران

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

6.

تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدعلی طالبی

7.

طراحی روش ایمونوفلئورسنت اختصاصی جهت تفکیک سویه های حاد از واکسن ویروس نیوکاسل

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر سیدفرشاد کاتب؛ محمد مهدی غفاری؛ دکتر آرزو علی نژاد؛ دکتر فرشته مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب