1.

بررسی کالبدشناسی در مورد ابعاد کلی اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛ دکتر غفار اردلانی

2.

بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛ دکتر غفار اردلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب