1.

بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب