1.

بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان

2.

بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی

3.

بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر مسعود طوقانی

4.

بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر محمدرضا خلیلی؛ دکتر بهنام مشگی

5.

مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر بهنام مشگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب