1.

بررسی تطبیقی آراء قدیس اگو ستینوس و امام محمد غزالی در باب خدا و انسان

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
مجتبی زروانی

2.

پدیدار شناسی دین و الیاده

دوره 36، شماره 1، مرداد 1382
مجتبی زروانی

3.

دین مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1385
قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور

4.

گزارش سفر دانشجویی

58-57، شماره 0، اسفند 1373
مجتبی زروانی

5.

معرفت شناسی قدّیس آگوستینوس (350-430 م)

دوره 68، شماره 0، دی 1379
مجتبی زروانی

6.

مقدمه ای بر نظام دینی وداها

دوره 61، شماره 0، فروردین 1376
مجتبی زروانی

7.

نجات بخشی در دین بودا

60-59، شماره 0، فروردین 1375
مجتبی زروانی

8.

وجود مطلق از دیدگاه ابن عربی(د.538 هـ) و شنکره (د.820 م)

دوره 40، شماره 3، آبان 1387
مجتبی زروانی؛ علی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب