1.

آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی

2.

اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

دوره 56، شماره 3، دی 1382
محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان

3.

بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، دی 1384
مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر

4.

بررسی کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در برآورد دبی سیلاب

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
علی حشمت پور؛ محسن محسنی ساروی؛ امیرسعدالدین؛ مهدی عرفانیان

5.

تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان

6.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی

7.

تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب