1.

بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
غنچه رسام؛ مهدی فائزی پور

2.

بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

دوره 58، شماره 4، دی 1384
مهدی فائزی پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ موسی محمد نژاد؛ عبدالحسین لهراسبی

3.

بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان

4.

بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
امید حسینایی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی

5.

بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی

6.

تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش با استفاده از روش AHP

دوره 55، شماره 4، دی 1381
سعید امیری؛ مجید عزیزی؛ مهدی فائزی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب