1.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری

2.

اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری؛ ناصر مجنون حسینی

3.

بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

3و4، شماره 0، فروردین 1370
سید علی پیغمبری؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب