1.

پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387
شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مهرداد آقایی نیت

2.

مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
حمید مدرس؛ اسماعیل جمشیدی؛ شکوفه حکیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب