1.

اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
سعید فتح باهری؛ عزیز جوانشیر؛ حمداله کاظمی؛ سعید اهری‌زاد

2.

مقاومت ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum L.) نسبت به تنش شوری در مراحل رویشی و زایشی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
علی بنده حق؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ عزیز جوانشیر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.