1.

الگوی پروتئین و اسیدهای چرب جدایه‌های Streptomyces عامل جرب سیب زمینی در ایران

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
غلام خداکرمیان؛ امید عینی؛ حشمت ا … رحیمیان

2.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی

3.

بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
غلام خداکرمیان

4.

تعیین بیووارهای جدایه‌های Pseudomonas fluorescens جدا شده از مناطق مهم سیب‌زمینی کاری ایران و بررسی توانایی تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور در آنها

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
فاطمه شهریاری؛ غلام خداکرمیان؛ اصغر حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب