1.

اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 79-82
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد

2.

تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، دی 1387، صفحه 291-295
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب