1.

تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی بر اساس نردبان مشارکت شری آرنستین

دوره 7، شماره 3، مهر 1388
kiumars zarafshani؛ خوشقدم خالدی؛ منصور غنیان

2.

تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با روی‌کرد جنسیتی از دیدگاه جامعه‌ی میزبان (مطالعه‌‌ی موردی منطقه‌ی اورامان)

دوره 8، شماره 3، مهر 1389
منصور غنیان؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سیدحسن مطیعی‌لنگرودی؛ کیومرث زرافشانی

3.

نقش زنان روستایی در بهره‌برداری، حفاظت و احیاء عرصه‌های طبیعی بیابانی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387
منصور غنیان؛ فضیله خانی؛ مجتبی قدیری معصوم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب