1.

بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی ‌مورد مطالعه روزنامه همشهری

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 39-56
طاهر روشندل اربطانی؛ علی دیواندری؛ سارا جانه

2.

پژوهشی بنیادین در حوزۀ مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 481-504
طاهر روشندل اربطانی

3.

تبیین جایگاه رسانه‎های جمعی در جامعه‌ی دانایی با رویکرد مدیریتی

دوره 2، شماره 5، مهر 1389
محمد صادق ضیایی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ حسن خجسته؛ حسین مستقیمی

4.

تبیین مدل توسعة منابع انسانی به منظور دستیابی به شهرت رسانه‌ای (مورد مطالعه: واحد مرکزی خبر)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 139-156
طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ عباس نرگسیان

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 517-538
طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی ربیعی؛ سودابه رادفرد

6.

طراحی مدل سیاست‌گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-194
رضا میرمحرابی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عطاءاله ابطحی

7.

عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 681-703
طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی

8.

عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در ‌سازمان‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389
شمس السادات زاهدی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ اکبر حسن‌پور

9.

مطالعه آسیب‎شناسانه صنعت مطبوعات دولتی کشور و شناسایی ابعاد زیست‎بومی آنها در انطباق با محیط جدید رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 443-458
اصغر نعمتی؛ بهرام علیشیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد

10.

مطالعه تطبیقی الگوی حکمرانی صوت‌وتصویر فراگیر در روسیه، ترکیه و کره جنوبی

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 258-292
منصوره اخوان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی؛ داتیس خواجه ئیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب