1.

ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

دوره 44، شماره 2، تیر 1389، صفحه 113-139
حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون

2.

رابطة میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 46، شماره 2، تیر 1391، صفحه 13-30
عباس بازرگان هرندی؛ امین حسینی شاوون؛ روح اله مهدیون

3.

نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-98
ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب