1.

تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 115-131
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ حسین مولانیا

2.

تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 61-78
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ فرزاد ملکی

3.

تأثیر شیوه ارائه محرک های متوالی بر اکتساب، یادداری و انتقال ترتیب توالی حرکات بصری: مطالعه یادگیری و یادداری تکالیف واجد دو جزء شناختی و حرکتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
سیدکاوس صالحی؛ داود حومنیان؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب