1.

پاسخ حاد و تأخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای

دوره 4، شماره 14، بهمن 1391، صفحه 129-143
فهیمه کاظمی؛ مریم نورشاهی

2.

تأثیر تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای متابولیکی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو ناشی از نیکوتین آمید و استروپتوتوزوسین

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 457-471
فهیمه کاظمی

3.

تأثیر دو نوشیدنی انرژی زا بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار

دوره 2، شماره 7، دی 1389
فهیمه کاظمی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی

4.

تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 125-138
علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ ساسان نقی زاده؛ فهیمه کاظمی

5.

تأثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زا بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار

دوره 4، شماره 12، آبان 1391، صفحه 43-55
عباسعلی گائینی؛ فهیمه کاظمی؛ علی نعیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب