1.

بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 205-220
الهه کولایی؛ محمد صداقت

2.

پان‌ترکیسم: برساختن هویت و شکل‌گیری جمهوری آذربایجان (1890 تا 1920)

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 459-478
الهه کولایی؛ مریم نظامی

3.

تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-150
الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی

4.

تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 645-664
الهه کولایی؛ میثم هادی پور

5.

تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 435-452
الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده

6.

جایگاه بندر چابهار در تعمیق همکاری ایران و آسیای مرکزی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 273-298
الهه کولایی؛ نبی الله امامی

7.

چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 289-313
الهه کولایی؛ یوسف باقری

8.

روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

دوره 4، شماره 9، آبان 1390، صفحه 79-98
الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده

9.

ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز

دوره 1، شماره 1، آبان 1387
الهه کولایی

10.

سیاست خارجی مستقل و برون‌گرای روسیۀ ‌سفید و تنش با روسیه در دورۀ پوتین

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-296
الهه کولایی؛ سامان فاضلی

11.

موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 319-334
الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی

12.

نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 105-125
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب