1.

برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

دوره 0، شماره 63، مرداد 1387
شمس ا... عسگری؛ محمد رضا ثروتی؛ محمد رضا جعفری

2.

تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38
قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب