1.

اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385
حسین شکوهمند؛ فرهاد سنگتراش؛ وحید اصفهانیان

2.

اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381
حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند

3.

اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، آبان 1383
حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین

4.

انتقال حرارت توأم با تقطیر بخار آب در مبدلهای لوله – پرده ای

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376
حسین شکوهمند؛ نادر آل ابراهیم

5.

بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385
حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی

6.

بررسی انتقال حرارت و توزیع دما در فرایند پخش لاستیک با خواص فیزیکی متغییر در حالت سه بعدی

دوره 58، شماره 0، آذر 1375
حسین شکوهمند

7.

بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387
حسین شکوهمند؛ حافظ بهرامی

8.

تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی

دوره 37، شماره 3، آذر 1382
حسین شکوهمند؛ حمید رضا حسینی

9.

تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، آبان 1386
حسین شکوهمند؛ جواد رستمی

10.

تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387
مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی

11.

حل عددی معادلات جریان طبیعی و انرژی در محفظه یک خشک کن خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی طراحی

دوره 34، شماره 3، آذر 1379
حسین شکوهمند؛ محمد کاظم کوشش

12.

مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384
حسین شکوهمند؛ نیسا خارقانی

13.

مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384
حسین شکوهمند؛ آرش اجلالی

14.

مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381
حسین شکوهمند؛ علی رضایی

15.

مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380
حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ محمود علیپور

16.

مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380
حسین شکوهمند؛ نصرالله تابنده؛ هادی محمدی

17.

مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت

دوره 38، شماره 4، آبان 1383
حسین شکوهمند؛ وحید اصفهانیان؛ رضا مسعودی

18.

مطالعه تجربی اثرات میدان سرعت سنود آنمومتر فیلم داغ بر نیمرخ سرعهت در لایه مرزی جابجایی آزاد

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364
حسین شکوهمند

19.

مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی)

دوره 35، شماره 3، آذر 1380
حسین شکوهمند؛ عادل پیرمحمدی

20.

مطالعه توزیع دما و راندمان حرارتی در پره های منقطع با ضریب جابجایی متغیر و بهینه سازی هندسی آن در بویلرهای بازیافت حرارتی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380
حسین شکوهمند؛ محمدرضا ملاآرانی

21.

مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل

دوره 41، شماره 6، آبان 1386
مهدی اشجعی؛ تورج یوسفی؛ حسین شکوهمندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب