1.

ارزیابی توانایی مناطق طبیعت گردی با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل چند معیاره (مطالعة موردی: دهستان لواسان کوچک)

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 1-12
پروانه عشوری؛ شهرزاد فریادی

2.

ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

دوره 27، شماره 28، دی 1380
منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی

3.

امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 95-106
نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی

4.

بررسی تحولات اندیشه های موثر بر شکل گیری اصول طراحی منظر شهری در قرن بیستم و پس از آن

دوره 26، شماره 26، دی 1379
شهرزاد فریادی

5.

بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 123-132
پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی

6.

بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-314
امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی

7.

تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388
پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده

8.

تحلیل مقایسه‌ای قواعد محیط زیستی برای توزیع کاربری‌های شهری مطالعه‌های موردی: امریکا، بریتانیا، کانادا و ایران

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 67-80
زینب یگانه کیا؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری

9.

تعیین آسیب‌پذیری بوم‌شناختی مجموعة حفاظت‌شدة توران با ترکیب روش‌های ماتریس آثار متقابل، فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی و فرایند تحلیل توسعه‌ای

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 45-54
شهرزاد فریادی؛ حسین سپهر؛ مجید رمضانی

10.

تعیین تناسب بهینة استفاده از انواع شیوه‌های حمل و نقل با هدف کاهش جای پای اکولوژیک در شهر تهران

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389
شهرزاد فریادی؛ پریماه صمد پور

11.

تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران)

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
پریماه صمدپور؛ شهرزاد فریادی

12.

حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 127-134
هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی

13.

روش شناسی برنامه ریزی محیط زیستی محلی با مشارکت مردم(به شکل یک سیستم مدیریت محیط زیست)

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384
شهرزاد فریادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب