1.

بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 123-132
پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی

2.

تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ احد ستوده

3.

تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388
پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب