1.

ارزیابی جامع کیفیت و بار آلودگی درمحیط‌های شهری با هدف دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از ابزار CASBEE-City (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-123
آزاده زرع‌کار؛ اسماعیل صالحی؛ احمد نوحه گر؛ خسرو اشرفی

2.

تعیین میزان انتشار و مدل‌سازی نحوة پراکنش آلاینده‌های ترکیبات آلی فرار ناشی از تبخیر سطحی از مخازن ذخیره‌ای واقع در منطقة عسلویه

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-60
خسرو اشرفی؛ مجید شفیع‌پور؛ محمد سلیمیان؛ محمودرضا مومنی

3.

جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
خسرو اشرفی؛ سرمد قادر؛ وحید اصفهانیان؛ سعید متصدی

4.

شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 237-246
خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی

5.

مدل‌سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقۀ جنوب تهران (مطالعۀ موردی: کارخانۀ سیمان تهران) با مدل AERMOD

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 799-814
علی اکبر شمسی پور؛ الهام اشرفی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ خسرو اشرفی

6.

مدلسازی کیفیت هوای موزه‌های تهران با استفاده از مدل IMPACT

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 79-90
مجید شفیع‌پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ آزاده توکلی

7.

مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388
خسرو اشرفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب