1.

تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان دربارۀ ارزش فرزند در استان سمنان

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-250
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ حسن سرایی

2.

تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف مرخصی زایمان در بین مادران شاغل

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 34-1
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سوسن باستانی

3.

زمینه‌های تعارض میان نقش‌های شغلی و خانوادگی و راهبردهای مقابله‌ای با آن: مورد مطالعه زنان شاغل در شهرداری شهر تهران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 131-164
حجیه بی بی رازقی نصرآباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب