1.

آیا هاشمی در مستحقان خمس فقط منسوبین پدری هستند؟

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 79-91
سید احمد میرحسینی

2.

ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 145-162
سید احمد میرحسینی؛ حسن رضایی

3.

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 71-86
سید احمد میرحسینی نیری؛ محمد جعفر صادق پور

4.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 601-624
سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی

5.

بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

دوره 5، شماره 5، دی 1385
سید احمد میرحسینی

6.

حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 687-703
سید احمد میرحسینی نیری

7.

رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 485-506
سید احمد میرحسینی نیری؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری

8.

فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 89-112
سید احمد میرحسینی؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب