1.

اتصال سیستم پایش خشکسالی و اقدامات مدیریتی در بهره برداری از سد زرینه رود (مطالعۀ موردی: زیر حوضۀ زرینه رود)

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 423-430
مهدیه فرشادمهر؛ مه نوش مقدسی؛ مهدی مفتاح هلقی

2.

ارزیابی پایش خشکسالی با رویکرد احتمالاتی و شاخص ترکیبی عملکرد مخزن (MSUI)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 265-272
صبا خواجه؛ شهلا پایمزد؛ مه نوش مقدسی

3.

ارزیابی خصوصیات خشکسالی بر اساس ترکیب داده‌های بارش و رواناب پایگاه‌های جهانی در حوضه‌های آبریز درجه دو کشور

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1299-1317
فاطمه مقدسی؛ مه نوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی

4.

ارزیابی داده‌های تبخیروتعرق واقعی و پتانسیل پایگاه‌های جهانی به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه دو ایران

دوره 54، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 789-810
پردیس نیک داد؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ مه نوش مقدسی

5.

ارزیابی دقت پایگاه داده ECMWF در پیش‌بینی داده‌های اقلیمی و پایش خشکسالی حوزه آبریز قره چای استان مرکزی

دوره 53، شماره 4، تیر 1401، صفحه 715-732
زهرا سادات حسینی؛ مه نوش مقدسی؛ شهلا پایمزد

6.

بررسی اثرات تغییراقلیم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه زرینه‌رود با استفاده از شاخص‌های SRI و SSWI و مدل SWAT

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1145-1157
زهره پورکریمی؛ مه نوش مقدسی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ مجید دلاور

7.

بررسی رابطه‌ی خشکسالی هیدرولوژیکی در واکنش به خشکسالی هواشناسی و اثرات مخزن (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2341-2353
زهرا ساعدی؛ مه نوش مقدسی؛ شهلا پایمزد؛ امیرحسین فراهانی

8.

پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان گلپایگان با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 721-732
صدیقه سالاری؛ مه نوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ محمود اکبری

9.

تحلیل اثر طول دوره آماری بر احتمال وقوع خشکسالی با استفاده از رویکرد توابع مفصل (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اراک)

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2427-2440
کیمیا نادری؛ مه نوش مقدسی؛ اشکان شکری؛ فرشاد احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب