1.

ارزیابی دقت روش‏ های منحنی زمان مساحت در تهیة آب‏ نمود واحد لحظه‏ ای

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 647-656
حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری

2.

پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-138
پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری

3.

تأثیر طول داده، دورۀ آماری و تعداد ایستگاه‌ها بر تغییرپذیری مقدار عامل فرسایندگی باران در مقیاس‌های زمانی مختلف در ایران

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 399-409
سید حمیدرضا صادقی؛ محسن ذبیحی؛ مهدی وفاخواه

4.

تحلیل فرایندهای درون‌رگباری تحویل رسوب‏ معلق تعدادی از زیرحوضه‏های دریاچة زریوار به کمک الگوی حلقه‌های رسوبی

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 323-340
سید حمید رضا صادقی؛ شیرکوه ابراهیمی محمدی؛ کامران چپی

5.

تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-15
ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی

6.

چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-11
حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری

7.

مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 405-417
سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب