1.

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 225-235
رحیم رمضانی نژاد؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ سیدرضا حسینی نیا

2.

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 91-107
امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی

3.

استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 613-626
کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-131
رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

5.

بررسی و تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 366-355
مجتبی مددی زاده؛ حسین پورسلطانی زرندی

6.

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 283-302
حسین پورسلطانی زرندی؛ فرشاد تجاری؛ ندا خاوری

7.

رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-88
حسین پورسلطانی زرندی؛ بهمن عسگری؛ حمید شمسی

8.

مطالعۀ تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 559-574
رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی

9.

نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 559-573
حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول الوندی؛ محمد صیادفر

10.

نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 647-663
امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی

11.

نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 683-696
امیر قنبرپور نصرتی؛ محمد خبیری؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف اقاییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.