1.

بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-26
مریم رمضانی مقدم؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب