1.

اثر ابعاد سلولی مدل‏های ارتفاعی رقومی بر متوسط شمارة منحنی به‌دست‌آمده از روش مبتنی بر تئوری مازاد رطوبت اشباع (روش WI-CN)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 331-342
اصغر عزیزیان؛ علیرضا شکوهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی

2.

ارائه یک الگوریتم برای انتخاب منطبق‌ترین محصولات کشاورزی بر حسب شرایط اقلیمی (مطالعه موردی: دشت سومار استان کرمانشاه)

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1797-1810
نیلوفر یاراحمدی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ احمد ماکویی

3.

بررسی مقایسه‌ای خطر آسیب‌های شیمیایی آب بر سازه‌های بتنی شبکه‌های آبیاری گلستان و کوثر نومل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402
محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تکلدانی

4.

تأثیر استفاده از زئولیت بر افزایش مقدار تبخیر در حوضچه‌های تبخیری

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1871-1883
غزال یاری زاده؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ عبدالمجید لیاقت

5.

حل عددی نیمرخ طولی سطح آب سد سنگریزه‌ای همگن در شرایط توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2175-2190
امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل

6.

شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه‌ای

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1289-1298
نرگس نظری؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ ابراهیم امیری تکلدانی

7.

مطالعه توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک جریان با سطح آزاد در یک محیط متخلخل سنگریزه‌ای

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 917-928
امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب