1.

بازاندیشی در رفتارهای آموزشی معماری بر پایه آسیب‌شناسی آموزش متوسطه

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 15-26
عیسی حجت؛ حمیدرضا انصاری

2.

بازتعریف فضای بستری در بیمارستان اطفال بر مبنای ارزیابی و تحلیل نیازهای کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-44
عیسی حجت؛ مرجان السادات ابن الشهیدی

3.

بررسی تاثیر پذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-54
آزاده آقالطیفی؛ عیسی حجت

4.

پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران مطالعه موردی: فضاهای مناسب سالمند در معماری بومی کرمان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-16
سحر رخ؛ عیسی حجت؛ مجید صالحی نیا

5.

تأملی در تحولات ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54
پیمان نصیری نیا؛ عیسی حجت

6.

تأملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 25-35
عیسی حجت؛ آزاده آقالطیفی

7.

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62
عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی

8.

تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت

9.

جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-44
سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی

10.

سنتِ سنت‌گرایان و سنت‌گرایی معماران

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-16
عیسی حجت

11.

مقایسه تطبیقی دوره کارشناسی ارشد پیوسته با کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری در ایران از دیدگاه اساتید،کارفرمایان و دانش آموختگان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-20
عباس صداقتی؛ عیسی حجت

12.

نظام آموزش آتلیه‌ای دانشکده‌ی هنرهای زیبا: شرح برنامه‌ی آموزش طراحی معماری در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-15
یحیی سپهری؛ عیسی حجت

13.

نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62
صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر

14.

هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی*

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-14
عیسی حجت؛ مهدی ملکیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.