1.

تجلّی کهن الگوی «مادر مثالی» در حماسه های ملی ایران بر اساس نظریۀ روان شناختی یونگ

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-66
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ معصومه محمودی

2.

تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 349-370
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی

3.

نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-60
رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی

4.

نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 73-94
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب