1.

بازگشت طردشدگان ظهور سکونت‏گاه‏های غیررسمی در کرمانشاه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 63-87
سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی؛ مصطفی رضایی

2.

جماعت‏وارگی و جماعت هیأتی

دوره 18، شماره 39، اسفند 1390، صفحه 153-165
جبار رحمانی؛ علی کاظمی

3.

زبان و زندگی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 163-187
محمود فرهادی؛ علی کاظمی

4.

سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 419-447
علی کاظمی؛ میثم موسایی؛ خلیل میرزایی

5.

گسترش نامکان‏ها و تهدید حیات شهری (مطالعه موردی: کرمانشاه)

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 77-101
سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب