1.

تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 591-609
میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده

2.

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-208
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

3.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

4.

نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-411
ابراهیم تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب