1.

جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-20
محمدعلی عزت زاده

2.

داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-60
محمدعلی عزت زاده

3.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399
محمدعلی عزت زاده

4.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1399
محمدعلی عزت زاده

5.

سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399
محمدعلی عزت زاده

6.

سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-130
محمدعلی عزت زاده

7.

غزل «برای ایران»

دوره 2، شماره 1، بهار 1399
محمدعلی عزت زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.