1.

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60
داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

2.

ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمینی و فقر روستایی در ایران

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 525-550
سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی

3.

بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 363-383
زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب