1.

تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-39
تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

2.

تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 39-57
تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس

3.

جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-36
تیمور مالمیر؛ ناصر محبی

4.

نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-20
تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی

5.

نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 199-218
تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی

6.

نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 177-195
چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب