1.

استدلال اخلاقی سورلی بر وجود خدا و پاسخ به مبانی فکری کانت در اتحاد قلمرو اخلاق و طبیعت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-60
امیرعباس علیزمانی؛ کاظم راغبی

2.

امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 65-83
معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی

3.

تأثیر «مراتب تشکیکی تجلی و ظهور وجود» در معناشناسی صفات الهی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 461-482
محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی

4.

رابطۀ باور و عمل دینی: دیدگاه جان کاتینگهام با تأکید بر نظر پاسکال دربارۀ تقدم عمل دینی بر باور دینی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 273-285
مهدی غفوریان؛ امیرعباس علیزمانی

5.

رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 349-377
عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی

6.

شلنبرگ، هیک و سوئین‌برن در مواجهۀ با مسئلۀ خفای الهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 341-364
سکینه محمدپور؛ امیرعباس علیزمانی

7.

نمادین بودن زبان دین از منظر تیلیش و غزالی

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 743-768
محمد توکلی پور؛ امیرعباس علی زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب