1.

ارائه الگوی شکل گیری سرمایه گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 161-180
محمود احمدپور داریانی؛ وحید قیصری؛ هستی چیت سازان؛ افسانه باقری

2.

ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91
صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری

3.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182
آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری

4.

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 305-326
آصف کریمی؛ بهزاد بانکی پور؛ محمود احمدپور داریانی

5.

شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏سنجی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-118
امیرحسین شفیعیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید احسان خاندوزی؛ حمید پاداش

6.

شناسایی عوامل شکل گیری تمایل فرد به پیگیری ایده‌های کارآفرینانه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 79-96
وجیهه وفایی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید مجتبی سجادی

7.

شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-20
محمود احمدپور داریانی

8.

طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-55
سید مصطفی رضوی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سلطانعلی شهریاری

9.

واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 601-619
محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب