1.

بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 119-133
امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد

2.

تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 123-143
سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس

3.

جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شدۀ جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعۀ بوستان نرگس قم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 57-81
ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی

4.

جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 121-133
امیلیا نرسیسیانس

5.

زیبایی‌شناسی کوئیر: از سیاست هویت به سیاست کوئیر به مثابه سیاست مبتنی بر برابری

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-118
سعید اسلامی راد؛ امیلیا نرسیسیانس

6.

سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-104
آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس

7.

سوژه تراجنس به مثابه سوژه زبان و میل: تحلیل انسان‌شناختی از برساختِ اجتماعی جنسیت به مثابه اجراگری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 9-40
سعید اسلامی راد؛ امیلیا نرسیسیانس

8.

مطالعه ی انسان شناختی مواجهه ی دختران با مفهوم باکرگی؛ مطالعه ی موردی دختران مجرد 18 تا 30 ساله

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 9-34
مرضیه مددی دارستانی؛ امیلیا نرسیسیانس

9.

مطالعه پنجره‌های آشپزخانه‌های محلة کیانشهر با دو رویکرد عکاسی و انسان‌شناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-25
امیلیا نرسیسیانس؛ مریم کمار

10.

هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 68-51
امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب