1.

اثرات زیست‌محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 139-146
اله یار محمدی برسری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه

2.

تحلیل عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیلان

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 765-747
مجتبی گورابجیری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه

3.

عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 237-248
سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار

4.

مطالعه عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون برنج در استان گیلان با تکنیک دلفی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 83-92
سعید یوسف زاده؛ سعید فیروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب