1.

بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-117
زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام

2.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 314-299
زهره حاجیان فروشانی

3.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 280-261
زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی

4.

نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 349-367
زهره حاجیان فروشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب