1.

بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-117
زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام

2.

بررسی خلاء ماده 819 قانون مدنی درخصوص تصرف مشتری در مال متعلق حق شفعه

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 288-265
زهره حاجیان فروشانی

3.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 314-299
زهره حاجیان فروشانی

4.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 280-261
زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی

5.

نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 349-367
زهره حاجیان فروشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب