1.

بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی در سازمان‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 111-135
میترا دیلمقانی؛ محسن نامور

2.

تأثیر اعتماد الکترونیک ادراک شده بر تمایل به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی واتساپ در شهر تهران

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 117-134
میترا دیلمقانی؛ مجید رمضان؛ مهناز فرقانی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 122-143
میترا دیلمقانی؛ مجید رمضان؛ فاطمه سادات رضایی

4.

مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 72-92
فرهاد یوسفی مقدم؛ نادر نقشینه؛ میترا دیلمقانی؛ مهشید التماسی

5.

نقش فرهنگ دانش در اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مورد مطالعه: یک سازمان دانش‌بنیان

دوره 48، شماره 3، آبان 1393، صفحه 325-345
میترا دیلمقانی؛ قاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان؛ غلامرضا فدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب