1.

آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400
سمانه حقیقت؛ علی صابری؛ قدرت الله باقری راغب؛ غلامرضا خاکساری

2.

ارائۀ مدلی جهت ارتقای اخلاق ورزشی با استفاده از کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 41-27
ایمان شیرزاد؛ هیوا بهرام فرد؛ قدرت الله باقری

3.

تبیین و تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-714
سیدمحمد کاشف؛ قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق

4.

تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 621-642
احسان محمدی ترکمانی؛ حسین معینی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین خنیفر

5.

تعیین شاخص‌های مؤثر بر الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی مطالعۀ موردی؛ استان اردبیل

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 539-546
مجید جاوید؛ قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی؛ حسن الماسی

6.

شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 533-513
فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ قدرت الله باقری؛ میثم شهبازی

7.

طراحی مدل بداهه سازی تصمیمات در فدراسیون های ورزشی: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401
میثم نظری قنبری؛ قدرت الله باقری راغب؛ حسین رحمان سرشت؛ علی صابری

8.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 161-181
صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی

9.

طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401
مصطفی مرتضوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی صابری

10.

طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (پیش‌آیندها و پس آینده‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400
حمزه عیسی زاده؛ قدرت الله باقری راغب؛ اسدالله کردناییج؛ آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی

11.

نقش الهام در تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه در کسب و کارهای ورزشی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 257-237
هیوا بهرام فرد؛ قدرت الله باقری راغب؛ اسدالله کردناییجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب