1.

ارزیابی خطرپذیری رخداد سیل در حوضۀ تجن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 731-741
امیرحسین محمدپور؛ علیرضا وفائی نژاد

2.

استفاده از الگوریتم جهش قورباغه و سیستم اطلاعات مکانی برای کمک به بهره‌برداری بهینه از مخزن سد (مطالعۀ موردی: مخزن سد درودزن)

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 983-991
زهرا گودرزی؛ علیرضا وفائی‌نژاد

3.

بهینه‏ سازی الگوی کشت با استفاده از روش TOPSIS و الگوریتم ژنتیک بر‌مبنای قابلیت‌های GIS (مطالعۀ موردی: اراضی بخش جلگه، استان اصفهان)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-82
علیرضا وفائی نژاد

4.

پتانسیل‏ سنجی منابع آب زیرزمینی با رویکردی ترکیبی به الگوریتم بهینه‏ سازی ازدحام ذرات و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعۀ موردی: دشت مهران، ایلام)

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1199-1213
ساسان محمودی جم؛ سید حسین قریشی نجف‌آبادی؛ علیرضا وفایی‌نژاد؛ علی مریدی؛ صفا خزایی

5.

تخصیص آب در شبکه‌های آبیاری به‌کمک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) (نمونة موردی: اراضی کشاورزی قورتان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-49
ناصر محمدی ورزنه؛ علیرضا وفایی نژاد

6.

رویکردی مکانی‌ـ زمانی به آبیاری و کشت گیاهان کشاورزی با نگاهی به آب مجازی، سیستم اطلاعات مکانی و هوش جمعی مورچگان

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 379-404
ناصر محمدی ورزنه؛ علیرضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا عزیزی؛ امیر هومن حمصی

7.

مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و تخصیص الگوی کشت به‌کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامه‌ریزی خطی (نمونۀ موردی: اراضی پایین‌دست سد آغ‌چای)

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 123-132
علیرضا وفائی نژاد؛ جواد یوسف زاده؛ حسین یوسفی؛ ناصر محمدی ورزنه

8.

مدیریت توزیع آب در شبکه ‏های آبیاری و زهکشی با رویکردی ترکیبی به سامانه‏ های اطلاعات مکانی، الگوریتم کلونی مورچگان و مسئلۀ فروشندۀ دوره‏گرد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 941-952
اردلان عبداله زاده؛ علیرضا وفائی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب