1.

اثربخشی برنامۀ پرورش مهارت‌های تفکر (الگوی بروکفیلد) بر تفکر انتقادی، تاب‌آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 191-211
شهاب افراز؛ منصوره حاج حسینی

2.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-82
سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی

3.

اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 121-144
فاطمه جعفری؛ منصوره حاج حسینی؛ باقر غباری بناب

4.

اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 117-132
منصوره حاج حسینی؛ طیبه کوشه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمدحسن مرسلی

5.

الگوی سواد یادگیری مادام‌العمر و نیازهای روان‌شناختی: نقش میانجی سرمایه‌های روان‌شناختی

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 129-145
مینا نظامی؛ منصوره حاج حسینی؛ مهدی صدری؛ مطهره اکبری مقدم کاخکی

6.

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس تنظیم انگیزشی (RMS) در بین دانشجویان

دوره 15، شماره 1، 1403، صفحه 37-51
سمیرا کرمی؛ منصوره حاج حسینی؛ معصومه ابراهیم

7.

مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 117-136
منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب