1.

بررسی تأثیر نانو زئولیت عامل‌دار شده با نیتروژن بر میزان آبشویی نیترات در ارقام لوبیا

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 27-41
مسلم حیدری؛ سید محسن موسوی نیک؛ نوشین میر

2.

بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-72
فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین

3.

تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 517-530
مسلم حیدری؛ نوشین میر؛ سید محسن موسوی نیک

4.

مطالعه اثر پیش‌تیمار بذور ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر روی شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی

دوره 25، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 543-555
مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب