1.

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت نخود پا کوتاه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-94
اسعد مدرس مطلق؛ وحید رستم پور؛ کامران مردانی

2.

مطالعه تجربی و عددی تاثیر وجود پره انحراف مسیر جریان بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 329-339
منصور زبیری؛ وحید رستم پور؛ عادل رضوانی وند فنائی؛ علی محمد نیکبخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب