1.

اثر تیمار‌های سرمادهی و اسید جیبرلیک بر صفات جوانه‌زنی بذر سیاه‌گیله ( L. Vaccinium arctostaphylos)

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 51-60
یونس رستمی کیا؛ مریم تیموری؛ فرنوش جعفری

2.

اثر چینه سرمایی بر صفات جوانه زنی بذر سه اکوتیپ فندق جنگلی (Corylus avellana L.)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12
یونس رستمی کیا؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احمد اصغرزاده؛ احمد رحمانی

3.

اثر مبداء بذر و تلقیح میکوریزی بر مشخصه‌های رویشی و فیزیولوژیکی نهال‌های فندق در منطقه فندقلو

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-153
یونس رستمی کیا؛ محمد متینی زاد ه؛ احمد رحمانی

4.

تأثیر شکل زمین و ویژگی‌های خاک بر حضور و صفات رویشی تیس (Sorbus aucuparia L) در ذخیره‌گاه جنگلی اندبیل خلخال

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-121
یونس رستمی کیا؛ خسرو ثاقب طالبی

5.

تحلیل رقابت بین‌گونه‌ای اُرس در ذخیره‌گاه جنگلی کَندیرق به‌وسیلۀ آماره او-رینگ و تابع همبستگی نشان‌دار

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-200
رضا اخوان؛ یونس رستمی کیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب